Access


大きな地図で見る


Getting to Tsunagi Hot Spring from Tokyo • Sendai • Sapporo

Shinkansen (Tōhoku Shinkansen)

Tokyo → Morioka Station (2 hours, 20 min)
Sendai Station → Morioka Station (39 min)

Car (Tōhoku Expressway)

Tokyo → Morioka (Approx. 6 hours)
Sendai Miyajiro → Morioka (Approx. 3 hours)

Airplane

Sapporo (Sapporo Chitose Airport → Hanamaki (Approx. 55 min)

From Morioka Station to Tsunagi Onsen

Bus (Iwate Prefecture Kōtsū Bus) JR Morioka Station → Tsunagi Onsen (Approx. 30 min, ¥620)
Taxi JR Morioka Station → Tsunagi Onsen (Approx. 20 min, ¥4,000 each way)

From Hanamaki Airport to Morioka Station

Hanamaki Airport (Taxi • Bus / Approx. 15 min) → JR Hanamaki Station (Tōhoku Main Line) → JR Morioka Station
Hanamaki Airport (Taxi / Approx. 15 min) → JR Shin Hanamaki Station (Tōhoku Shinkansen) → JR Morioka Station

From Osaka • Nagoya • Fukuoka • Okinawa to Tsunagi Hot Spring

Shinkansen (Tōhoku Shinkansen)

Osaka Station → Morioka Station (Approx. 5 hours, 11 min)

お車(東北自動車道)

Osaka (Meishin Expressway • Tōmei Expressway • Tōhoku Expressway ) → Morioka (Approx. 11 hours)
Nagoya (Tōmei Expressway • Tōhoku Expressway) → Morioka (Approx. 8 hours)

 

Airplane

Osaka (Itami Airport) → Hanamaki (Approx, 1 hour, 2 min) Osaka (Kansai International Airport) → Hanamaki (Approx. 1 hour, 40 min)
Nagoya → Hanamaki (Approx. 1 hour, 10 min)
Fukuoka → Hanamaki (Approx. 2 hours)
Okinawa → Hanamaki (Approx. 2 hours, 45 min)

From Morioka Station to Tsunagi Hot Spring

Bus (Iwate Prefecture Kōtsū Bus) JR Morioka Station → Tsunagi Onsen (Approx. 30 min, ¥620)

Taxi JR Morioka Station → Tsunagi Onsen (Approx. 20 min, ¥4,000 each way)

From Hanamaki Airport to Morioka Station

Hanamaki Airport (Taxi / Approx. 15 min) → JR Hanamaki Station (Tōhoku Main Line) → JR Morioka Station
Hanamaki Airport (Taxi / Approx. 15 min) → JR Shin Hanamaki Station (Tōhoku Shinkansen) → JR Morioka Station

From Akita • Aomori • Hachinohe to Tsunagi Hot Spring

Shinkansen (Akita Shinkansen)

Akita Station → Morioka Station (Approx. 1 hour, 27 min)

Shinkansen (Tōhoku Shinkansen)

Hachinohe Station → Morioka Station (Approx. 29 min.)

Car (Akita Expressway • Tōhoku Expressway • Hachinohe Expressway)

Akita (Akita Expressway • Tōhoku Espressway) → Morioka (Approx. 2 hours)
Hachinohe (Hachinohe Expressway • Tōhoku Expressway) → Morioka (Approx. 1 hour, 30 min) 
Aomori (Tōhoku Expressway) → Morioka (Approx. 2 hours)

 

From Morioka Station to Tsunagi Hot Spring

Bus (Iwate Prefecture Kōtsū Bus) JR Morioka Station → Tsunagi Onsen (Approx. 30 min, ¥620)

Taxi JR Morioka Station → Tsunagi Onsen (Approx. 20 min, ¥4,000 each way)

From Hanamaki Airport to Morioka Station

Hanamaki Airport (Taxi / Approx. 15 min) → JR Hanamaki Station (Tōhoku Main Line) → JR Morioka Station
Hanamaki Airport (Taxi / Approx. 15 min) → JR Shin Hanamaki Station (Tōhoku Shinkansen) → JR Morioka Station

Top of Page